•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie o zatrudnieniu studentów-stypendystów do pracy w projekcie NCN

Nazwa jednostki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Nazwa stanowiska: student-stypendysta

Wymagania:

 • Status studenta ostatniego semestru stacjonarnych studiów II stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku Telekomunikacja (w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie).
 • Znajomość podstawowych technik sieci radiowych.
 • Znajomość podstaw teorii optymalizacji, a w szczególności technik i algorytmów programowania liniowego oraz całkowitoliczbowego.
 • Doświadczenie w posługiwaniu się językiem modelowania AMPL oraz pakietem optymalizacyjnym CPLEX.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej.
 • Umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.

Student będzie brał udział w badaniach dotyczących opracowania całościowego, dokładnego a zarazem algorytmicznie efektywnego modelu teoretycznego służącego do optymalizacji ruchowej sieci kratowych przenoszących multicastowe strumienie pakietów przy użyciu routingu typu multi-hop za pomocą radiowej transmisji rozsiewczej (broadcast).

Opis zadań:

 1. Zapoznanie się z literaturą dotyczacą efektywności ruchowej kratowych sieci radiowych obsługujących pakietowy ruch multicastowy w zastosowaniach związanych z bezprzewodowym dostępem do Internetu, realizacji Internetu Rzeczy oraz projektami Inteligentnych Miast.
 2. Opracowanie oryginalnego modelu optymalizacji efektywności ruchowej wybranego wariantu sieci.
 3. Implementacja (za pomocą softwaru AMPL/CPLEX) opracowanego modelu.
 4. Wykonanie studium numerycznego ilustrującego efektywność opracowanej implementacji.
 5. Napisanie pracy magisterskiej opisującej ww. badania.
 6. Obrona pracy magisterskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST7

Termin składania ofert: 28 lutego 2018 roku, godz. 23:59

Forma składania ofert:  komplet dokumentów w postaci plików PDF na adres mpp@tele.pw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Data rozpoczęcia pracy w projekcie: 3 kwietnia 2018 roku.

Miejsce pracy: Zakład Sieci i Usług Teleinformatycznych, Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska.

Wysokość stypendium: od 3000 do 4500 zł. miesięcznie brutto.

Okres wypłacania stypendium: przez 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy w projekcie.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • Skan dyplomu ukończeniu studiów I stopnia.
 • Zaświadczenie o przyjęciu na ostatni semestr stacjonarnych studiów II stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku Telekomunikacja.
 • CV zawierające krótki opis zainteresowań badawczych kandydata z uwzględnieniem dotychczasowych badań w ramach pracowni problemowych i dyplomowych.
 • Wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów.
 • Opinia opiekuna naukowego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Wytworzył(a): prof. Michał Pióro, prof. zw. PW

w dniu: 30.01.2018

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 30.01.2018 16:07

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 31.01.2018 12:07