•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie o wszczęciu dialogu technicznego

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę serwów do wirtualizacji stacji roboczych (VDI) intensywnie wykorzystujących środowiska i aplikacje graficzne z kartami graficznymi sprzętowo wspierającymi wirtualizację procesorów) graficznych (vGPU) wraz z oprogramowaniem wirtualizującym oraz urządzeniami do sprzętowej akceleracji WAN do ww. środowiska pracującymi w trybie wysokiej dostępności”.

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej zgodnie z art. 31a – 31 c ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” ogłasza Dialog Techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa serwów do wirtualizacji stacji roboczych (VDI) intensywnie wykorzystujących środowiska i aplikacje graficzne z kartami graficznymi sprzętowo wspierającymi wirtualizację procesorów) graficznych (vGPU) wraz z oprogramowaniem wirtualizującym oraz urządzeniami do sprzętowej akceleracji WAN do ww. środowiska pracującymi w trybie wysokiej dostępności”.

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w Ogłoszeniu oraz w Regulaminie proszone są o złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia stanowiącego załącznik do ogłoszenia znajdującego się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej, nie później niż do dnia 28 kwietnia 2015 roku. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe warunki udziału w dialogu technicznym znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie DT WIL [pdf] 89,75 kB
Regulamin DT WIL [pdf] 90,30 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 17.04.2015 12:36

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 17.04.2015 12:36