•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór Partnerów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, w celu wspólnego przygotowania i realizacji działań.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych przedsięwzięć zgodnych z celami funkcjonowania Inkubatora, tj. budowanie efektywnej współpracy nauki i biznesu, wsparcie prowadzenia nowoczesnych prac badawczo-rozwojowych oraz aktywizacja innowacyjnej przedsiębiorczości w tym akademickiej w szczególności na obszarze województwa mazowieckiego.
W szczególności celem partnerstwa jest realizacja działań stanowiących zaplecze merytoryczne dla podmiotów korzystających z programów wsparcia Inkubatora.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Sekretariat ogólny, parter.

Formularz [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 48,04 kB
Ogłoszenie [pdf] 618,46 kB

Wytworzył(a): Dyrektor CZIiTT

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 11.04.2017 08:32

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 11.04.2017 08:37