•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie - Tytuł projektu: „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji"

Poszukujemy Współpracownika do zadania:

Analiza potencjału produkcji biogazu z substratów poddanych procesowi dezintegracji hydrodynamicznej w układach wydzielonych i hybrydowych.

Zadanie realizowane w ramach projektu Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Tytuł projektu: „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”.

Prace do wykonania w ramach zadania:

  • analiza potencjału produkcji biogazu z substratów poddanych procesowi dezintegracji hydrodynamicznej w układach wydzielonych i hybrydowych.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy zadania:

  • doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych związanych z mechaniczną dezintegracją osadów ściekowych lub substratów stosowanych w biogazowniach rolniczych,
  • uczestnik studiów doktoranckich.

Czas zatrudnienia w projekcie: 36 miesięcy

INFORMACJA: umowa zostanie podpisana po podpisaniu umowy z NCBiR

Wymagane dokumenty:

  • CV (niezbędne wykazanie doświadczenia w zakresie podanym w wymaganiach).

Termin składania dokumentów: 21.12.2017

Miejsce składania dokumentów:

  • Sekretariat Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302,
  • lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@is.pw.edu.pl

Projekt realizowany w konsorcjum:

Lider konsorcjum:

BIOPOLINEX Sp. z o.o.
Ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin

Partner konsorcjum:

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Partner konsorcjum:

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Partner konsorcjum:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa

Wytworzył(a): Dziekan WIBHiIŚ

w dniu: 11.12.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 11.12.2017 17:35

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 11.12.2017 17:35