•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 310 m ², usytuowanego w kondygnacji półpiwnicznej budynku Wydziału Architektury PW ul. Koszykowa 55

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 310 m2, usytuowanego w kondygnacji półpiwnicznej w budynku przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie. Lokal przeznaczono do najmu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej bądź handlowo-usługowej. Funkcja lokalu powinna uwzględniać powagę uczelni wyższej, nie zakłócając pracy Wydziału Architektury PW i nie będąc uciążliwą dla okolicznych mieszkańców.

Regulamin konkursu [pdf] 130,72 kB
Formularz oferty [pdf] 93,61 kB
Wzór umowy najmu [pdf] 109,44 kB

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do umowy stanowić będzie pełnomocnictwo

Załącznik Nr 3 do umowy stanowić będzie oferta Najemcy, który konkurs wygra

Wytworzył(a): Dziekan WArch

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 28.04.2014 15:38

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 12.06.2014 14:37