•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Informacja o publicznej prezentacji projektu pt. „Cyfrowe repozytorium wielowymiarowych danych neuroobrazowych”

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na publiczną prezentację projektu „Cyfrowe repozytorium wielowymiarowych danych neuroobrazowych”.

Termin prezentacji: 07.12.2016 r. (środa), godz. 10.00.

Miejsce: Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (sala 36), ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Publiczna prezentacja projektu odbędzie się w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, typ II projektu „cyfrowe udostępnianie zasobów nauki”.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji projektu mija 06.12.2016 r. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: g.manko@elka.pw.edu.pl.

W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu oraz nazwę reprezentowanej instytucji.

Wytworzył(a): JM Rektor PW

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 23.11.2016 16:11

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 23.11.2016 16:11