BIP PW / Sprawy Studenckie

Świadczenia dla studentów

Politechnika Warszawska obejmuje swoich studentów i doktorantów systemem pomocy materialnej. Studenci Politechniki Warszawskiej mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów, zapomogę.

Fundusz Stypendialny 

Stypendia Ministra

Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

Załączniki do zarządzeń w formacie .doc dostępne są w serwisie LEX-BAW, dostępnym tylko z sieci PW.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 06.06.2019 09:35

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 08.04.2021 08:43