BIP PW / Wybory / Archiwum / Wybory na kadencję 2008-2012 / Dokumenty

Komunikat ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach do jednoosobowych organów uczelni publicznych

30 stycznia 2008 r.

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się pytania dotyczące biernego prawa wyborczego kandydatów do jednoosobowych organów uczelni publicznych informuję, że w ocenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego należy przychylić się do stanowiska Fundacji Rektorów Polskich w tej sprawie.

Zgodnie z nim bierne prawo wyborcze posiadają:

a) kandydaci z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy w dniu wyborów nie ukończyli 65 lat (zarówno kobiety i mężczyźni) i jednocześnie nie skorzystali uprzednio z prawa przejścia na emeryturę;
b) kandydaci z grona mianowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego do końca roku akademickiego, w którym ukończą oni 70 rok życia, o ile nie skorzystali oni uprzednio z prawa przejścia na emeryturę.

 

Z art. 127 ust. 4 wynika, że rektor pełni swoją funkcję przez okres całej kadencji, nawet w przypadku ustania mianowania, co także następuje z końcem roku, w którym ukończył on 70 lat. Regulacja taka zgodnie z ustawą dotyczy jednak jedynie rektora. Osoby wybrane na inne funkcje, w tym prorektora, dziekana, prodziekana lub wybieralnego członka organu kolegialnego, muszą w związku z tym liczyć się z faktem, iż jeżeli w trakcie kadencji wygaśnie ich mianowanie w następstwie ukończenia przez nich 70 roku życia, ich kadencja może zostać odpowiednio skrócona.

 

prof. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 04.03.2008 01:12

Zaktualizował(a): Administrator Systemu BIP

w dniu: 04.03.2008 23:14