BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Rektora PW / Obwieszczenia Rektora / 2018