BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Rady Uczelni / Uchwały Rady Uczelni / 2022 - II