BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Kanclerza PW / Komunikaty Kanclerza / 2012