BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych / Prodziekan ds. nauki i rozwoju