BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Samorząd Studentów / Uczelniana Komisja Wyborcza / Pozostali członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej