BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Samorząd Studentów / Sprawozdania finansowe z działalności Samorządu Studentów