BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Samorząd Studentów / Kolegium Samorządu Studentów / Senator ds. Filii w Płocku