BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Samorząd Studentów / Kolegium Samorządu Studentów / Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej