BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne

Rada Doktorantów

ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa
Gmach Rektorska 4

kom.: 725 994 118

tel. wew.: 5821
www: https://rdpw.pw.edu.pl/

Przewodnicząca

mgr inż. Julia Kuczak


e-mail: przewodniczacy.rdpw@pw.edu.pl

Zarząd

mgr inż. Weronika Łosiewicz

Szkoła Doktorska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

mgr inż. Irene Ladnykh

Szkoła Doktorska, Wydział Inżynierii Lądowej

mgr inż. Mikołaj Płachta

Szkoła Doktorska, Wydział Elektroniki i Technik Informacjnych

mgr inż. Karol Radziszewski

Szkoła Doktorska, Wydział Elektryczny

mgr inż. Michał Budzik

Szkoła Doktorska, Wydział Transportu

Komisja Regulaminowa

mgr inż. Adrian Kopytowski (Wydział Mechaniczny Technologiczny)
mgr inż. Jacek Kostrzewa (Szkoła Doktorska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
mgr inż. Vadim Szejko (Wydział Chemiczny)
mgr inż. Piotr Drużyński (Szkoła Doktorska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)