•  

BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne

Rada Doktorantów

ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa
(budynek CZIiTT)

kom.: 725 994 118

tel. wew.: 5821

Przewodniczący

mgr inż. Robert Olczyk


tel. kom: +48 725 994 118
e-mail: przewodniczacy.rdpw@pw.edu.pl

Zarząd

mgr inż. Joanna Konopka

Szkoła Doktorska, Wydział Chemiczny

mgr inż. Julia Kuczak

Szkoła Doktorska, Wydział Chemiczny

mgr inż. Mateusz Nieborek

Szkoła Doktorska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

mgr Marta Pajerczak

Szkoła Doktorska, Wydział Chemiczny

mgr inż. Filip Łabaj

Szkoła Doktorska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Komisja Regulaminowa

mgr inż. Adrian Kopytowski (Wydział Mechaniczny Technologiczny)
mgr inż. Anna Cichocka (Szkoła Doktorska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)
mgr inż. Sylwia Adach (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
mgr inż. Artur Mościcki (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
mgr inż. Jacek Kostrzewa (Szkoła Doktorska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)