•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa

p.o. Dyrektor

mgr Anna Rogowska


V piętro, pok. 5.26

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5578
e-mail: anna.rogowska@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora

mgr Marcin Postawka


V piętro, pok. 5.23

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1565
e-mail: marcin.postawka@pw.edu.pl

Sekretariat Dyrektora

e-mail: dyrektor.cziitt@pw.edu.pl

Małgorzata Wilanowska

specjalista ds. administracyjnych

V piętro, pok. 5.25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5578, 7155
fax: 22 234 71 56
e-mail: malgorzata.wilanowska@pw.edu.pl

Sekretariat ogólny

mgr Gabriela Barcińska

referent ds. administracyjnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 2000

Starszy specjalista - ekspert ds. badań inter-bio-med

prof. dr hab. Marek Krawczyk


e-mail: marek.krawczyk@pw.edu.pl