BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

ul. Poleczki 19
02-822 Warszawa

tel. miejski: 22 1821217
e-mail: sekretariat.cezamat@pw.edu.pl
www: cezamat.eu

Dyrektor

mgr Mariusz Wielec


e-mail: mariusz.wielec@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Aleksandra Mościcka-Studzińska


e-mail: aleksandra.studzinska@pw.edu.pl

Sekretariat Centrum

Małgorzata Wilanowska

specjalista ds. administracyjnych
tel. miejski: 22 182 12 17
e-mail: malgorzata.wilanowska@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. projektów strategicznych

prof. dr hab. inż. Romuald Beck


tel. miejski: 22 182 11 53
e-mail: romuald.beck@pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

mgr Joanna Ryczkowska


tel. miejski: 22 182 11 77
tel. kom: 506 275 079
e-mail: joanna.ryczkowska@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

mgr Agnieszka Kurowska


tel. miejski: 22 182 11 81
e-mail: agnieszka.kurowska@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

mgr Marek Marchut


tel. miejski: 22 182 11 70
e-mail: marek.marchut@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

inż. Michał Matczak


tel. miejski: 22 18 21 385
e-mail: michal.matczak@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych

mgr Ewa Kurowska


tel. miejski: 22 182 11 82
e-mail: ewa.kurowska@pw.edu.pl