BIP PW / Skład osobowy / Jednostki zewnętrzne

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Gmach Rektorska 4
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa

tel. miejski: 22 234 70 52
tel. wew.: 70 52
fax: 22 234 71 64
e-mail: biuro@ibs.pw.edu.pl
www: ibs.pw.edu.pl

Prezes Zarządu

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski


e-mail: janusz.lewandowski@ibs.pw.edu.pl

Centrum Transferu Technologii

mgr Anna Archacka

główny specjalista ds. ekonomicznych
Główna Księgowa

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7052
tel. miejski: 22 234 7052
e-mail: anna.archacka@ibs.pw.edu.pl

Anna Kazimierczak Żak

specjalista ds. administracyjno - finansowych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5272
e-mail: anna.kazimierczak@is.pw.edu.pl

Magdalena Trojanowska

Specjalista ds. transferu technologii i administracji
e-mail: magda.trojanowska@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Zych

Kierownik Centrum Komercjalizacji Wyników Badań

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7164
tel. kom: 885 881 398
e-mail: pawel.zych@pw.edu.pl

Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych

Dyrektor

dr inż. Tomasz Szczygielski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5272
tel. kom: 601 707 055
e-mail: tomasz.szczygielski@ibs.pw.edu.pl

mgr Dagmara Szczygielska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5272
e-mail: dagmara.szczygielska@ibs.pw.edu.pl

Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych

Dyrektor

prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Popielski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7052
e-mail: pawel.popielski@ibs.pw.edu.pl

Współpraca

mgr inż. Krzysztof Wieczorek
doradca Zarządu

tel. kom: 693 020 766