BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Zespół ds. Nauki

00-668 Warszawa
Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20,

p. IV pok.401-405

Zespół ds. Nauki przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku
od godz. 7:00 do godz. 16:00

e-mail: znn@pw.edu.pl
www: https://www.znn.pw.edu.pl

Kierownik

dr Agnieszka Dymicka


ul. Noakowskiego 18/20 pok.405

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5049
e-mail: agnieszka.dymicka@pw.edu.pl

Pracownicy zespołu

mgr Renata Czubaszek


ul. Noakowskiego 18/20 pok. 402

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6250
e-mail: renata.czubaszek@pw.edu.pl

inż. Joanna Gruszka


ul. Noakowskiego 18/20 pok. 402

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6446
e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl

mgr Jolanta Pasternak


ul. Noakowskiego 18/20 pok. 403

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6441
e-mail: jolanta.pasternak@pw.edu.pl

mgr inż. Marta Pietraszuk


ul. Noakowskiego 18/20 pok. 404

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1324
e-mail: marta.pietraszuk@pw.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Jankowska


ul. Noakowskiego 18/20 pok.401

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5833
e-mail: malgorzata.jankowska@pw.edu.pl