•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Zakład Konserwacyjno-Remontowy

GMACH BIUROWY
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

p.o. Kierownika Zakładu Konserwacyjno-Remontowego

mgr inż. Adam Burakowski


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 146a
ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6222
tel. kom: 603-610-275
fax: 22 234 66 64
e-mail: a.burakowski@ca.pw.edu.pl

Specjalista Kierujący Grupą Konserwacyjno–Naprawczą

Andrzej Duch


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7598
tel. miejski: (22) 234 7598
tel. kom: 502 285 334
fax: 22 234 66 64
e-mail: a.duch@ca.pw.edu.pl

Kierownik Grupy Robót Elektrycznych

Artur Odrzygoski-Sznitowski


Gmach Biurowy (wejście od ulicy)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6599, 5069
tel. kom: 603 610 238
fax: 22 234 66 64
e-mail: Artur.Sznitowski@pw.edu.pl

Sekcja Finansowa ZKR P.W.

Specjalista ds. finansowych - Pełnomocnik Kwestora

mgr Elżbieta Mutryn


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 146b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6226
tel. miejski: 22 234 6226
e-mail: e.mutryn@ca.pw.edu.pl

Samodzielna księgowa

Bożena Wysocka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6393
e-mail: b.wysocka@ca.pw.edu.pl

Specjalista ds. Rozliczeniowych i Administracyjnych - Sekretariat

Krystyna Rembacz


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 146

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6222
fax: 22 234 66 64
e-mail: k.rembacz@ca.pw.edu.pl

Sekcja Techniczna ZKR P.W.

Samodzielny Referent ds. Technicznych

Danuta Gawraczyńska


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 140

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7053
tel. miejski: 22 234 7053
fax: 22 234 66 64
e-mail: d.gawraczynska@ca.pw.edu.pl

Specjalista ds. Technicznych

Mirosław Wieczorkowski


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 143

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7849
tel. miejski: 22 234 7849
fax: 22 234 66 64
e-mail: m.wieczorkowski@ca.pw.edu.pl

Specjalista ds. Zaopatrzenia i Transportu

Piotr Baranowski


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 141

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6244
tel. miejski: 22 234 6244
tel. kom: 603 610 097
fax: 22 234 66 64
e-mail: p.baranowski@ca.pw.edu.pl

Starszy Referent ds. Administracyjnych

Jakub Morawski


Budynek Stolarni

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7598, 5014
tel. miejski: 22 234 7598
e-mail: j.morawski@ca.pw.edu.pl

Referent ds. Technicznych

Marcin Kaźmierczak


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 140

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7053
tel. miejski: 22 234 7053
fax: 22 234 66 64
e-mail: m.kazmierczak@ca.pw.edu.pl

Kierowca – Zaopatrzeniowiec

Marcin Budek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7467