BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

GMACH BIUROWY
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Kierownik

e-mail: bhp@pw.edu.pl

mgr inż. Marianna Frydrycka


Gmach Biurowy, pok. 603

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6557
e-mail: marianna.frydrycka@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr inż. Jacek Janowski


Gmach Biurowy, pok. 601

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6241
e-mail: jacek.janowski@pw.edu.pl

Pracownicy Inspektoratu

mgr Paweł Olszewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6224
e-mail: pawel.olszewski1@pw.edu.pl

mgr Michał Tyszka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6108
e-mail: michal.tyszka@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Wieczorek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6112
e-mail: pawel.wieczorek@pw.edu.pl

mgr Elżbieta Zakrzewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6108
e-mail: elzbieta.zakrzewska@pw.edu.pl

mgr inż. Elżbieta Żebrowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6224
e-mail: elzbieta.zebrowska@pw.edu.pl