BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział Inwentaryzacji

GMACH BIUROWY
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Kierownik

mgr inż. Katarzyna Jóźwiak


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6299
tel. miejski: 22 234 62 99
e-mail: katarzyna.jozwiak@pw.edu.pl

Pracownicy działu

Małgorzata Bujniak


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pk.204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5013
tel. miejski: 22 234 5013
e-mail: malgorzata.bujniak@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Chotkowska


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20  kl. A pok.202

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1020
tel. miejski: 22 234 1020
e-mail: malgorzata.chotkowska@pw.edu.pl

Paweł Dąbrowski


Gmach Biurowy 

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 01
tel. miejski: 22 234 65 01
e-mail: pawel.dabrowski@pw.edu.pl

Anna Matuszewska


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 202

likwidacje.di@pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1456
tel. miejski: 22 234 14 56
e-mail: anna.matuszewska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Małyszczuk-Kapuścińska


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5013
tel. miejski: 22 234 50 13
e-mail: agnieszka.kapuscinska@pw.edu.pl

Dorota Mielowska


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6598
tel. miejski: 22 234 65 98
e-mail: dorota.mielowska@pw.edu.pl

lic. Sylwia Wasilewska


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6501
tel. miejski: 22 234 65 01
e-mail: sylwia.wasilewska@pw.edu.pl