BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Administracyjno Gospodarczy / Zastępca kierownika ds. finansowych, pełnomocnik Kwestora