BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Administracyjno Gospodarczy / Sekcja poczty wewnętrznej

Kierownik

mgr Karolina Kurczewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6265
e-mail: karolina.kurczewska@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Agnieszka Włoszczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5012
e-mail: agnieszka.wloszczak@pw.edu.pl

inż. Andżelika Krygowska - Maniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5050
e-mail: angelika.maniak@pw.edu.pl

mgr Bożena Matuszewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5050
e-mail: bozena.matuszewska@pw.edu.pl

inż. Anna Stefańska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6411, 6211
e-mail: anna.stefanska@pw.edu.pl

Tomasz Nachman


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5050
e-mail: tomasz.nachman@pw.edu.pl

Pracownicy sekcji

Wanda Głodkowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6465

Jolanta Talacha


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8222

Katarzyna Kreczmańska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6365
e-mail: katarzyna.kreczmanska@pw.edu.pl

Urszula Glinka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7211, 6211
e-mail: urszula.glinka@pw.edu.pl

Sylwia Jankowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5050