BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Administracyjno Gospodarczy

Sekcja obsługi administracyjnej

Agnieszka Tyszkowska

Sekretariat DAG
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6251
fax: (22) 628 69 22
e-mail: agnieszka.tyszkowska@pw.edu.pl

Hanna Borychowska

Sekretariat DAG
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6251
fax: (22) 628 69 22
e-mail: hanna.borychowska@pw.edu.pl

Beata Kwiatkowska

Centralny rejestr umów
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7080
e-mail: beata.kwiatkowska2@pw.edu.pl

mgr Iwona Nierwińska

Zamówienia publiczne
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7252
e-mail: iwona.nierwinska@pw.edu.pl

Michał Kamiński

Zaopatrzenie
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6445
e-mail: michal.kaminski2@pw.edu.pl

Tomasz Łuczkowski

Zaopatrzenie
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1361
e-mail: tomasz.luczkowski@pw.edu.pl

Katarzyna Kruk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6225
e-mail: katarzyna.kruk@pw.edu.pl