BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Administracyjno Gospodarczy

Sekcja Terenów Zielonych i Transportu

Kierownik

mgr inż. Tomasz Kruzel


Budynek Stołówki Centralnej PW, pok. 29

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6383
tel. kom: 785 255 599
e-mail: tomasz.kruzel@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Monika Przyżycka


Budynek Stołówki Centralnej PW, pok. 54

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7110
e-mail: monika.przyzycka@pw.edu.pl

Pracownicy sekcji

Witold Barbarczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Krzysztof Cizio


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Włodzimierz Grzymkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Andrzej Jakubisiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Leszek Kozikowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Bogdan Krawczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Zbigniew Nadaj


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Jacek Piłka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Dariusz Świat


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Mieczysław Świat


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Władysław Świat


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Krzysztof Wójcicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Marek Zakrzewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Kierowcy

Henryk Będkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6519

Grzegorz Durda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6569

Mieczysław Giedrowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6519

Arkadiusz Lewandowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6569

Rafał Macheta


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6519