BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Administracyjno Gospodarczy / Administracje obiektów / Administracja Rejonu 2 / Kierownik

Pracownicy obsługi

Jarosław Choiński


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6455

Paweł Czyżewski


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6455

Iwona Frączak


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203

Ewa Kołak


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203

Jarosław Krauze


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6455

Bogusława Kryszkiewicz


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203

Zygmunt Marek


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6455

Grażyna Płoska


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6455

Elżbieta Sas


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203

Dorota Ściechowska


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203

Robert Żamojcin


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Jacek Zboina


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6455

Danuta Zbyrowska


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203