BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Administracyjno Gospodarczy / Administracje obiektów / Administracja Rejonu 1 / Kierownik

Pracownicy obsługi

Teresa Białek


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Ewa Czuryłowska


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Barbara Dąbrowska


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Dariusz Filipowicz


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Dorota Gajek


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Wojciech Gałązka


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Artur Kobyliński


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7205

Grażyna Kucharczyk


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Bernard Mikulski


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Artur Popis


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Bożena Popis


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Artur Sabala


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Artur Surdyka


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Piotr Surmacz


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Marcin Sułek


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Zbigniew Wielgopolanin


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7205

Mirosław Woźniak


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Jan Żołądek


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Renata Łukasiewicz


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484