•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Biuro Karier

ul. Polna 50, pok. 502-507
00-644 Warszawa

tel. 22 234 6367
e-mail: biurokarier@pw.edu.pl

p.o. Kierownik

mgr Urszula Okulska-Deblessem


ul. Polna 50, pok. 603

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5733
e-mail: Urszula.Deblessem@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Agnieszka Skowrońska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: agnieszka.skowronska@pw.edu.pl

Sekcja ds. relacji z pracodawcami i instytucjami rynku pracy

mgr Julita Mucha

e-mail: Julita.Mucha@pw.edu.pl

Sekcja ds. doradztwa zawodowego

mgr Ewa Kluczek - Woźniak
e-mail: Ewa.Wozniak@pw.edu.pl

mgr Joanna Dostal - Kielczyk
e-mail: Joanna.Kielczyk@pw.edu.pl

mgr Aneta Dreksler
e-mail: Aneta.Dreksler@pw.edu.pl

Sekcja ds. kontaktów z absolwentami

mgr Piotr Szrajber
email: Piotr.Szrajber@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Lasoń-Kurzela
email: Agnieszka.Kurzela@pw.edu.pl

Sekcja ds. administracyjnych i promocji Biura Karier

mgr Monika Majchrzyk - czasowo oddelegowana do Biura ds. Promocji i Informacji
e-mail: Monika.Majchrzyk@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Pilch
e-mail: Katarzyna.Pilch@pw.edu.pl

Pracownicy Biura Karier - Płock

mgr Monika Rutkowska-Ryciak


Gmach Główny Filii PW w Płocku,
ul. Łukasiewicza 17, pok. 224

tel. miejski: (24) 367 21 40
tel. kom: 725 992 120
e-mail: Monika.Rutkowska@pw.edu.pl