BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku / Dział Gospodarczo-Techniczny

Pracownicy administracyjni

dr inż. Maciej Banach

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 222

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 129,218
e-mail: Maciej.Banach@pw.edu.pl

mgr Edyta Brymora

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 6

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 229
e-mail: Edyta.Brymora@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Lig

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 6

tel. miejski: 229
e-mail: Katarzyna.Lig@pw.edu.pl

mgr Izabela Pietrzak

09-400 Płock, ul. Jachowicza 2 (Gmach Mechaniki)

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 271
tel. miejski: (24) 367 59 96
e-mail: Izabela.Pietrzak@pw.edu.pl

mgr Danuta Supera

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 6

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 209
e-mail: Danuta.Supera@pw.edu.pl

lic. Karolina Żakowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 13

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 181
e-mail: Karolina.Zakowska@pw.edu.pl