BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku

Biuro ds. Zamówień Publicznych

GMACH GŁÓWNY
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

Pełnomocnik Prorektora Ds. Zamówień Publicznych

mgr Monika Lewandowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 5

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 221
e-mail: Monika.Lewandowska@pw.edu.pl

Pracownicy administracji

mgr Joanna Jamowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 221
e-mail: Joanna.Jamowska@pw.edu.pl

mgr Monika Lewandowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 221
e-mail: Monika.Lewandowska@pw.edu.pl

mgr Anna Witkowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 221
e-mail: Anna.Witkowska@pw.edu.pl