BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku

Biuro Prorektora

Kierownik

mgr Agnieszka Olszewska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 117

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 135
tel. miejski: 24 262 62 54
fax: 24 367 22 25
e-mail: Agnieszka.Olszewska@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

dr inż. Łukasz Gościniak

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 316

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 196
e-mail: Lukasz.Gosciniak@pw.edu.pl

mgr Justyna Jarzyńska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 114

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 101, 133
fax: 24 262 64 91
e-mail: Justyna.Jarzynska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Olszewska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 117

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 135
tel. miejski: 24 262 62 54
fax: 225
e-mail: Agnieszka.Olszewska@pw.edu.pl

Kierowcy

Marek Chabowski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 5

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 109

Edyta Petrykowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 5

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 109

Dariusz Stanczewski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 5

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 109