•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Dział ds. Studiów

BUDYNEK OFICYNY WYDAWNICZEJ
ul. Polna 50
00-644 Warszawa

tel. miejski: 22 234 65 33
tel. wew.: 65 33
fax: 22 628 60 03
e-mail: dss@pw.edu.pl

Kierownik

mgr inż. Lucyna Szypulska-Czkwianianc


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 703

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6533
fax: 022 628 60 03
e-mail: Lucyna.Szypulska@pw.edu.pl

Z-ca Kierownika

mgr Izabela Skwara


pok. 702

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5762
e-mail: Izabela.Skwara@pw.edu.pl

Sekcja ds. Kształcenia

Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 701, 702
tel. w. 5809, 6405, 6342
tel./fax 022 234 57 62

e-mail: dss@pw.edu.pl

Sekcja ds. Studiów Doktoranckich

Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 705
tel. w. 6330
fax 22 234 64 04

e-mail: dss@pw.edu.pl

Pracownicy działu

Grażyna Betlejewska


pok. 705

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330
tel. miejski: 22 234 63 30
e-mail: Grazyna.Betlejewska@pw.edu.pl

mgr Urszula Bolc


pok. 3

tel. wew.: (22) 234 + wew: 61 28
tel. miejski: 22 234 61 28
e-mail: Urszula.Bolc@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Broniarek


pok. 702

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5762
tel. miejski: 22 234 57 62
fax: 22 234 57 62
e-mail: Katarzyna.Broniarek@pw.edu.pl

mgr Karina Kosiewicz


pok. 715

tel. wew.: (22) 234 + wew: 58 09
tel. miejski: 22 234 58 09
e-mail: Karina.Kosiewicz@pw.edu.pl

Michał Kucki


pok. 1

e-mail: m.kucki@ca.pw.edu.pl

mgr Magdalena Lipiec


pok. 715

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5809
tel. miejski: 22 234 58 09
e-mail: Magdalena.Lipiec@pw.edu.pl

mgr Edyta Matosek


pok. 717

tel. wew.: (22) 234 + wew: 50 73
tel. miejski: 22 234 50 73
e-mail: Edyta.Matosek@pw.edu.pl

mgr Natalia Mazińska


pok. 701

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6342
tel. miejski: (22) 234 63 42
fax: 22 234 63 42
e-mail: Natalia.Mazinska@pw.edu.pl

mgr Teresa Nowak


pok. 3

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6128
tel. miejski: 22 234 61 28
e-mail: Teresa.Nowak@pw.edu.pl

mgr Magdalena Pogorzelska-Szrajber


pok. 705

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
tel. miejski: 22 234 63 30
fax: 22 234 64 04
e-mail: Magdalena.Szrajber@pw.edu.pl

mgr inż. Alicja Pruszkowska


pok. 701

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6405
tel. miejski: 22 234 64 05
fax: 22 234 63 42
e-mail: Alicja.Pruszkowska@pw.edu.pl

mgr Justyna Samorańska

urlop wychowawczy

pok. 701

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6342
tel. miejski: 22 234 63 42
fax: 22 234 63 45
e-mail: j.samoranska@ca.pw.edu.pl

mgr Magdalena Skibicka


pok. 705

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6404
tel. miejski: 22 234 64 04
fax: 22 234 64 04
e-mail: Magdalena.Skibicka@pw.edu.pl

mgr Karolina Tymińska


pok. 5

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6128
tel. miejski: 22 234 61 28
tel. kom: 22 234 63 42
e-mail: Karolina.Tyminska@pw.edu.pl

mgr Monika Łukasiewicz


pok. 701

tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 33
tel. miejski: 22 234 65 33
e-mail: monika.lukasiewicz@pw.edu.pl