•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

tel. miejski: 22 628 18 02
e-mail: sekretariat.ci@pw.edu.pl
www: www.ci.pw.edu.pl

Service Desk IT (Pomoc Informatyczna)

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa

Telefon: (22) 234 + wew. 5999
www: http://5999.pw.edu.pl

e-mail: 5999@pw.edu.pl

Albert Borowik


Kierownik

Gmach Biurowy, klatka C,  pok. 8

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5999
e-mail: Albert.Borowik@pw.edu.pl

p.o. Dyrektora

dr inż. Janusz Stańczak


Gmach Główny, pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5392
e-mail: Janusz.Stanczak@pw.edu.pl

Sekretariat

Gmach Główny, pok. 319
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5392
fax: 22 621 86 57

e-mail: sekretariat.ci@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Mariusz Sampławski


Gmach Główny, pok. 319

tel. wew.: (22) 234 + wew: 2046
e-mail: Mariusz.Samplawski@pw.edu.pl

mgr inż. Elwira Banach-Ciura


specjalista ds. finansowych

Gmach Główny, pok. 319

tel. wew.: (22) 234 + wew: 2045
e-mail: Elwira.Banach@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

mgr Joanna Kaczanowska


Gmach Główny, pok. 319

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5914
e-mail: Joanna.kaczanowska@pw.edu.pl

mgr Michał Hermanowski


starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Gmach Główny, pok. 319

tel. wew.: (22) 234 + wew: 2044
e-mail: Michal.Hermanowski@pw.edu.pl

Zarządzanie licencjami i uprawnieniami oprogramowania inżynierskiego

mgr Piotr Furmanek


Gmach Główny, pok. 319A

tel. kom: 697-890-043
e-mail: Piotr.Furmanek@pw.edu.pl