•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Biuro Karier

ul. Polna 50, pok. 502-507
00-644 Warszawa

tel. 22 234 6367
e-mail: biurokarier@pw.edu.pl

p.o. Kierownik

mgr Urszula Okulska-Deblessem


ul. Polna 50, pok. 603

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5733
e-mail: biurokarier@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Agnieszka Skowrońska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: agnieszka.skowronska@pw.edu.pl

Pracownicy Biura Karier

mgr Joanna Dostal-Kielczyk

Specjalista ds. doradztwa zawodowego (projekt NERW PW)
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367
e-mail: joanna.kielczyk@pw.edu.pl

mgr Ewa Kluczek-Woźniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: ewa.wozniak@pw.edu.pl

mgr Anna Krajewska

Specjalista ds. doradztwa zawodowego (projekt NERW PW)
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367
e-mail: anna.krajewska1@pw.edu.pl

mgr Monika Majchrzyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: monika.majchrzyk@pw.edu.pl

mgr Julita Mucha

(umowa na zastępstwo)
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: julita.mucha@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Pilch


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: katarzyna.pilch@pw.edu.pl

dr Natalia Lyons


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367
e-mail: natalia.lyons@pw.edu.pl

Pracownicy Biura Karier - Płock

mgr Monika Rutkowska-Ryciak


Gmach Główny Filii PW w Płocku,
ul. Łukasiewicza 17, pok. 224

tel. miejski: (24) 367 21 40
tel. kom: 725 992 120
e-mail: Monika.Rutkowska@pw.edu.pl