BIP PW / Ogłoszenia

Informacja w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

W wyniku przeprowadzenia postępowania na wykonanie usługi grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków, jako ubezpieczyciel wybrana została firma Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 4, kod pocztowy: 00-843 Warszawa.

Formularz zgłoszenia szkody NNW [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 14,17 kB

Wytworzył(a): Kanclerz PW

w dniu: 28.09.2023

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 29.09.2023 12:27

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 29.09.2023 12:27