•  

BIP PW / Dokumenty publiczne

Dyplom ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej

jako dokument publiczny – informacje:

  • Widok ogólny wzoru dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne, zawiera Uchwała nr 494/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej (z póżn. zm.)

tekst uchwały ujednolicony: ujednolicony tekst uchwały uwzgledniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 59/L/2020 Senatu PW:

494_2020 t.uj. 59_2020 [pdf] 101,76 kB

tekst załącznika do uchwały po zmianach: załącznik do uchwały nr 127/L/2021 Senatu PW z dnia 23 czerwca 2021 r.:

  • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego – 1 lipca 2021 r. (wg ww. uchwały)
  • data rozpoczęcia wydawania danego wzoru dokumentu publicznego - 1 lipca 2021 r. (wg ww. uchwały)
  • okres ważności danego wzoru dokumentu publicznego – czas nieokreślony (wg ww. uchwały)
  • pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego pierwszego i drugiego stopnia, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji - 

Wytworzył(a): Główny Specjalista ds. Kształcenia

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 02.07.2021 11:32

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 26.07.2021 14:48