BIP PW / Dokumentacja kontroli / Raporty i uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Archiwum

Raporty i uchwały Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Treść raportów i uchwał z wizytacji przeprowadzonych przez Państwową Komisję Akredytacyjną dostępna jest na stronie http://www.pka.edu.pl

2009

 1. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - kierunek: Elektronika i telekomunikacja - 05.02.2009 - ocena pozytywna
 2. Wydział Inżynierii Produkcji - kierunek: Papiernictwo i poligrafia - 21.05.2009 - ocena warunkowa
 3. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - kierunek: Matematyka - 02.07.2009 - ocena pozytywna
 4. Wydział Geodezji i Kartografii - kierunek: Geodezja i kartografia - 3.09.2009 - ocena pozytywna
 5. Wydział Inżynierii Środowiska - kierunek: Ochrona środowiska - 17.09.2009 - ocena pozytywna
 6. Wydział Chemiczny - kierunek: Biotechnologia - 17.09.2009 - ocena pozytywna

2008

 1. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - kierunek: Inżynieria środowiska - 13.03.2008 - ocena pozytywna
 2. Wydział Inżynierii Środowiska - kierunek: Inżynieria środowiska - 13.03.2008 - ocena pozytywna
 3. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - kierunek: Mechanika i budowa maszyn - 10.04.2008 - ocena wyróżniająca
 4. Wydział Inżynierii Produkcji - kierunek: Zarządzanie - 15.05.2008 - ocena pozytywna
 5. Uchwała Nr 556/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "transport" prowadzonym na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  wt [pdf] 523,33 kB
 6. Kolegium Nauk Społecznych i Administracji - kierunek: Administracja - 23.10.2008 - cena pozytywna

2007

 1. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku - kierunek: Ekonomia - 22.02.2007 - ocena pozytywna
 2. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - kierunek: Mechanika i budowa maszyn - 26.04.2007 - ocena pozytywna
 3. Wydział Inżynierii Materiałowej - kierunek: Inżynieria materiałowa - 14.06.2007 - ocena wyróżniająca
 4. Wydział Fizyki - kierunek: Fizyka techniczna - 06.09.2007 - ocena pozytywna
 5. Wydział Elektryczny - kierunek: Elektrotechnika - 13.12.2007 - ocena wyróżniająca

2006

 1. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku - kierunek: Ekonomia - 05.01.2006 - ocena warunkowa
 2. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku - kierunek: Ekonomia - 05.01.2006 - ocena pozytywna
 3. Wydział Architektury - kierunek: Architektura i urbanistyka - 19.01.2006 - ocena pozytywna
 4. Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii - kierunek: Biotechnologia - 02.03.2006 - ocena pozytywna
 5. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - kierunek: Automatyka i robotyka - 22.06.2006 - ocena pozytywna
 6. Wydział Elektryczny - kierunek: Automatyka i robotyka - 22.06.2006 - ocena pozytywna
 7. Wydział Inżynierii Produkcji - kierunek: Automatyka i robotyka - 22.06.2006 - ocena pozytywna
 8. Wydział Mechatroniki - kierunek: Automatyka i robotyka - 22.06.2006 - ocena pozytywna
 9. Wydział Elektryczny - kierunek: Elektrotechnika - 06.07.2006 - ocena pozytywna

2005

 1. Kolegium Nauk Społecznych i Administracji - kierunek: Administracja - 19.05.2005 - ocena pozytywna
 2. Wydział Inżynierii Produkcji - kierunek: Mechanika i budowa maszyn - 16.06.2005 - ocena pozytywna
 3. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - kierunek: Mechanika i budowa maszyn - 08.09.2005 - ocena warunkowa
 4. Wydział Mechatroniki - kierunek: Mechanika i budowa maszyn - 08.09.2005 - ocena pozytywna
 5. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - kierunek: Mechanika i budowa maszyn - 08.09.2005 - ocena pozytywna
 6. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - kierunek: Mechanika i budowa maszyn - 08.09.2005 - ocena pozytywna

2004

 1. Wydział Geodezji i Kartografii - kierunek: Geodezja i kartografia - 15.01.2004 - ocena pozytywna
 2. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa - 11.03.2004 - ocena pozytywna
 3. Wydział Chemiczny - kierunek: Technologia chemiczna  - 11.03.2004 - ocena pozytywna
 4. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - kierunek: Budownictwo  - 11.03.2004 - ocena pozytywna
 5. Wydział Inżynierii Lądowej - kierunek: Budownictwo - 11.03.2004 - ocena pozytywna
 6. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - kierunek: Technologia chemiczna - 25.03.2004 - ocena pozytywna
 7. Wydział Inżynierii Środowiska - kierunek: Ochrona środowiska - 25.03.2004 - ocena pozytywna
 8. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - kierunek: Matematyka - 17.06.2004 - ocena pozytywna
 9. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - kierunek: Informatyka - 09.09.2004 - ocena pozytywna
 10. Wydział Elektryczny - kierunek: Informatyka - 09.09.2004 - ocena pozytywna
 11. Wydział Inżynierii Lądowej - kierunek: Budownictwo - 18.11.2004 - ocena wyróżniająca
 12. Wydział Chemiczny - kierunek: Technologia chemiczna - 18.11.2004 - ocena wyróżniająca
 13. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa - 18.11.2004 - ocena wyróżniająca
 14. Wydział Inżynierii Materiałowej - kierunek: Inzynieria materiałowa - 29.12.2004 - ocena pozytywna

2003

 1. Wydział Transportu - kierunek: Transport - 20.02.2003 - ocena pozytywna
 2. Wydział Inżynierii Produkcji - kierunek: Zarządzanie - 20.02.2003 - ocena pozytywna
 3. Wydział Inżynierii Środowiska - kierunek: Ochrona środowiska - 3.03.2003 - ocena warunkowa
 4. Kolegium Nauk Społecznych i Administracji - kierunek: Administracja - 21.03.2003 - ocena warunkowa
 5. Kolegium Nauk Społecznych i Administracji - kierunek: Administracja- 21.03.2003 - ocena pozytywna

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 07.04.2015 11:07

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 07.04.2015 11:36