•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół ds. sporządzenia kart kwalifikacyjnych obiektów magazynowych, w których przechowywane są materiały wybuchowe i amunicja

  • dr inż. Wojciech Pawłowski, Wydział Chemiczny - przewodniczący;
  • mgr inż. Paweł Kosieradzki, administracja centralna;
  • mgr inż. Mirosław Rafalski, Wydział Inżynierii Produkcji;
  • mgr inż. Marianna Frydrycka, kierownik Inspektoratu BHP;
  • bryg. w st. spocz. Janusz Płonczyński, administracja centralna.

Decyzja nr 120/2013 Rektora PW z dnia 17.09.2013 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 09.10.2014 13:47

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.04.2022 15:52