•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół ds. marki Politechniki Warszawskiej

 • mgr Urszula Okulska - Deblessem (Biuro ds. Promocji i Informacji) – koordynator prac Zespołu;
 • mgr Anna Olencka (Biuro Rektora);
 • mgr Tomasz Turzyński (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii);  
 • dr Agnieszka Kamińska (Biuro Rektora);
 • dr inż. Marek Marcinek (przedstawiciel wydziałów);
 • mgr Aleksandra Pastusiak (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii);
 • przedstawiciel Samorządu Studentów PW;
 • przedstawiciel Rady Doktorantów PW;
 • mgr Dominika Frąk-Dudzińska (Centrum Współpracy Międzynarodowej) - (powołana decyzją nr 24/2015 Rektora PW z dnia 16.03.2015 r., odwołana decyzją nr 188/2016 Rektora PW z dnia 30.09.2016r.);
 • mgr Katarzyna Golińska (Biuro ds. Promocji i Informacji) - powołana decyzją nr 53/2019 Rektora PW z dnia 29.04.2019 r.;
 • mgr Joanna Kwiatkowska (Biuro ds. Promocji i Informacji) - powołana decyzją nr 53/2019 Rektora PW z dnia 29.04.2019 r.;
 • mgr Izabela Koptoń-Ryniec (Biuro Rektora), powołana decyzją nr 53/2019 Rektora PW z dnia 29.04.2019 r.;
 • dr Marek Seretny (Wydział Zarządzania) - (powołany decyzją nr 24/2015 Rektora PW z dnia 16.03.2015 r.);
 • mgr Krzysztof Szymański (Biuro Rektora) - (powołany decyzją nr 24/2015 Rektora PW z dnia 16.03.2015 r., odwołany decyzją nr 105/2015 Rektora PW z dnia 14.07.2015r.);
 • mgr Marcin Darecki (Biuro ds. Promocji i Informacji) - (powołany decyzją nr 105/2015 Rektora PW z dnia 14.07.2015r., odwołany decyzją nr 131/2016 Rektora PW z dnia 20.07.2016r.);
 • mgr inż. Radosław Kuca (Biuro ds. Promocji i Informacji) - (powołany decyzją nr 105/2015 Rektora PW z dnia 14.07.2015r.);
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek (Wydział Chemiczny) - (powołany decyzją nr 131/2016 Rektora PW z dnia 20.07.2016r.);
 • inż. Emilia Fryszkowska (Biuro ds. Promocji i Informacji) - (powołana decyzją nr 131/2016 Rektora PW z dnia 20.07.2016r.), odwołana decyzją nr 53/2019 Rektora PW z dnia 29.04.2019 r.
 • mgr Elżbieta Jung (Centrum Współpracy Międzynarodowej) - (powołana decyzją nr 188/2016 Rektora PW z dnia 30.09.2016r.), odwołana decyzją nr 53/2019 Rektora PW z dnia 29.04.2019 r.
 • mgr Aneta Pyrzanowska (Biuro Rektora) - (powołana decyzją nr 24/2015 Rektora PW z dnia 16.03.2015 r.), odwołana decyzją nr 53/2019 Rektora PW z dnia 29.04.2019 r.

Decyzja nr 119/2013 Rektora PW z dnia 16.09.2013 r.
Decyzja nr 24/2015 Rektora PW z dnia 16.03.2015 r.
Decyzja nr 105/2015 Rektora PW z dnia 14.07.2015 r.
Decyzja nr 131/2016 Rektora PW z dnia 20.07.2016 r.
Decyzja nr 188/2016 Rektora PW z dnia 30.09.2016 r.
Decyzja nr 53/2019 Rektora PW z dnia 29.04.2019 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 17.03.2014 13:41

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 06.04.2021 08:34