•  

BIP PW

Redakcja

Administrator systemu BIP PW

mgr inż. Rafał Piłkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5910
e-mail: rafal.pilkowski@pw.edu.pl

Administrator serwera BIP PW

mgr inż. Marek Majchrowski


tel. kom: +48 697 890 235
e-mail: marek.majchrowski@pw.edu.pl

Redaktor BIP PW

lic. Adrianna Aniszewska-Łach


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7187
tel. kom: +48 785 250 047
e-mail: redakcja@bip.pw.edu.pl

lic. Anna Kmieć


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5873
e-mail: anna.kmiec@pw.edu.pl

Redaktorzy składu osobowego

Wydziały:
1. Agnieszka Kapczyńska (AiNS)
2. Artur Gerczak (AiNS)
3. Jadwiga Żurawska (Arch)
4. Aleksandra Witkowska (Ch)
5. Elżbieta Matyjasiak (EiTI IAiIS)
6. Katarzyna Lubczyńska (EiTI IMiO)
7. Patrycja Hojczyk (EiTI ISE)
8. Anna Tratkiewicz (EiTI IR)
9. Anna Smenda (EiTI IR)
10. Zuzanna Mazek (EiTI IT)
11. Anna Seredyn (EiTI Dziekanat)
12. Marzena Szafarowicz (E-ny)
13. Ewa Fedko (F)
14. Iwona Kępa (GiK)
15. Aleksandra Stańczyk (IBHiIŚ)
16. Michał Lewak (IChiP)
17. Katarzyna Zaręba (IL)
18. Dorota Serafin (IM)
19. Edyta Michalska (IP)
20. Katarzyna Kmita (MiNI)
21. Karolina Sadownik (MEiL)
22. Jerzy Kuta (MEiL)
23. Beata Dobrzeniecka (Mchtr)
24. Małgorzata Szymańska (SiMR)
25. Alicja Zagrajek (T)
26. Anna Badowska (T)
27. Iwona Dobrzyńska (Z)
28. Marzena Fabijańska (Z)

PW Filia w Płocku
1. Agnieszka Olszewska
2. Iwona Kubacka

Jednostki pozawydziałowe i międzywydziałowe
1. Aneta Sieczka - Mielcarz (BG)
2. Marta Siwicka (BG)
3. Małgorzata Zielińska (CSZ)
4. Tomasz Radwański (OKNO PW)
5. Elżbieta Sławińska (SJO)
6. Beata Pawelczyk (SJO)
7. Bożena Gronek (SWFiS)
8. Agnieszka Felczak (SzB)
9. Olga Adamczyk (SzB)

Administracja Centralna
1. Agnieszka Piekarska (Administracja Budynków Mieszkalnych)
2. Małgorzata Jankowska (Zespół ds. Nauki)
3. Joanna Kwiatkowska (Biuro ds. Promocji i Informacji)
4. Marta Radomska (Biuro ds. Przyjęć na Studia)
5. Joanna Kwiatkowska (Biuro Karier)
6. Oksana Shkurgan (Biuro Organizacyjno Prawne)
7. Małgorzata Smentek (Biuro Organizacyjno Prawne)
8. Karina Wierzbicka (Biuro Spraw Osobowych)
9. Anita Wierzbicka (Biuro Spraw Osobowych)
10. Przemysław Brzuska (Biuro Spraw Studenckich)
11. Dariusz Zimnicki (Chór Akademicki PW)
12. Ewa Giedyk (Chór Akademicki PW)
13. Michał Korlak (Dział Administracyjno - Gospodarczy)
14. Magdalena Pogorzelska-Szrajber (Dział ds. Studiów)
15. Monika Łukasiewicz (Dział ds. Studiów)
16. Magdalena Mórawska (Dział ds. Szkoleń)
17. Anna Abramczyk (Dział ds. Szkoleń)
18. Elżbieta Liśkiewicz (Dział Ekonomiczny)
19. Anna Tuszyńska (Dział Ekonomiczny)
20. Marek Sołtyski (Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły)
21. Dorota Mielowska (Dział Inwentaryzacji)
22. Małgorzata Chotkowska (Dział Inwentaryzacji)
23. Iwona Pietrzak (Dział Nadzoru Inwestorskiego)
24. Urszula Fijałkowska (Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów)
25. Krzysztof Borecki (Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów)
26. Jacek Trojanowski (Dział Socjalny)
27. Daniela Osuch (Dział Telekomunikacji)
28. Dominika Jastrzębska (Dział Zamówień Publicznych)
29. Mariola Płochocka (Dział Zamówień Publicznych)
30. Tomasz Bogusiewicz (Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej)
31. Iwona Kurowska (Kwestura)
32. Anna Stoń (Kwestura)
33. Agnieszka Wrzesińska (Oficyna Wydawnicza PW)
34. Urszula Mużyło (Oficyna Wydawnicza PW)
35. Edward Jaroszuk (Samodzielne Stanowisko - Specjalista ds. umów na roboty budowlane)
36. Jacek Ślubowski (Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej)
37. Jarosław Majczak (Straż Akademicka)
38. Kinga Posiadała (Straż Akademicka)
39. Bohdan Utrysko (Uniwersytet Trzeciego Wieku)
40. Marcin Kaźmierczak (Zakład Konserwacyjno-Remontowy)
41. Katarzyna Sala (Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością w Administracji)

Jednostki organizacyjne podległe Rektorowi
1. Adrianna Aniszewska-Łach (Biuro Rektora)
2. Anna Kmieć (Biuro Rektora, Teatr PW, Orkiestra Rozrywkowa)
3. Joanna Wronowska-Kurek (Centrum Obsługi Projektów)
4. Dominika Frąk-Dudzińska (Centrum Współpracy Międzynarodowej)
5. Beata Grzegorczyk (Dział Bezpieczeństwa Informacji)
6. Arkadiusz Siwek (Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych)
7. Jacek Janowski (Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
8. Elżbieta Żebrowska (Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
9. Andrzej Ulmer (Muzeum Politechniki Warszawskiej)
10. Arkadiusz Siwek (Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych)
11. Agnieszka Łukawska (Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały funkcjonalne")
12. Magdalena Majewska (Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki)
13. Barbara Bubicz (Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa)
14. Iwona Samulska (Zespół Audytu Wewnętrznego)
15. Jan Bebrysz (Zespół Audytu Wewnętrznego)


Jednostki międzyuczelniane
1. Jolanta Skalska-Wachal (Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha)

Jednostki zewnętrzne
1. Klaudia Frączak (Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
2. Anna Kmieć (Kancelaria Adwokacka Artur Bryzek, Zespół Rzeczników Patentowych przy Politechnice Warszawskiej S.C.)

Obiekty
1. Alicja Szczepańska (Dom Studencki "Akademik")
2. Rafał Byczot (Dom Studencki "Babilon")
3. Anna Jaroś (Dom Studencki "Mikrus", Dom Studencki "Riviera")
4. Dorota Sobol (Dom Studencki "Muszelka", "Bratniak" i Dom Studencki "Pineska", "Tulipan")
5. Grażyna Kot-Goljasz (Dom Studencki "Sezam")
6. Beata Wieczorkowska (Dom Studencki "Tatrzańska")
7. Małgorzata Wiśniewska (Dom Studencki "Ustronie")
8. Agnieszka Olszewska (Dom Studencki "Wcześniak" Płock)
9. Iwona Kubacka (Dom Studencki "Wcześniak" Płock)
10. Małgorzata Pawłow (Dom Studencki "Żaczek")

Organizacje społeczne
1. Elżbieta Orkan-Łęcka (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Politechnice Warszawskiej)
2. Agata Pepłowska (Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej)
3. Adrianna Aniszewska-Łach (Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej)
4. Adrian Kopytowski (Rada Doktorantów)
5. Bartosz Orłowski (Samorząd Studentów)

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 18.03.2010 12:36

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 18.03.2010 12:36