•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Zarządzania

Decyzja nr 268/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący;
  • mgr Ewelina Korzeniowska - pracownik;
  • Joanna Aleksandrowicz- studentka (odwołana decyzją nr 43/2022 Rektora PW);
  • Weronika Kot - studentka;
  • Aleksandra Tyburska - studentka (odwołana decyzją nr 43/2022 Rektora PW);
  • Arkadiusz Zając - student (odwołany decyzją nr 43/2022 Rektora PW);
  • Anna Zakrzewska - studentka;
  • Joanna Kawalec - studentka (powołana decyzją nr 43/2022 Rektora PW);
  • Patrycja Kuźmiuk - studentka (powołana decyzją nr 43/2022 Rektora PW);
  • Mateusz Wężyk - student (powołany decyzją nr 43/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 43/2022 Rektora PW z dnia 9.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:57

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 10.02.2022 09:53