•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Kierownik

mgr Stefan Borzemski


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 444 B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5938
fax: 022 234 64 63
e-mail: stefan.borzemski@pw.edu.pl

Z-ca Kierownika

dr inż. arch. Agnieszka Sychowicz - Burska


ul. Noakowskiego 18/20, kl. C, p. 444 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5977
fax: 22 234 64 63
e-mail: agnieszka.burska@pw.edu.pl

Sekretariat

Urszula Fijałkowska


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 444

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6451
fax: 22 234 64 63
e-mail: urszula.fijalkowska@pw.edu.pl

Pracownicy działu

inż. Andrzej Banasiak

Główny Specjalista ds. Elektroenergetycznych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 332

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6343
fax: 22 234 64 63
e-mail: andrzej.banasiak@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Borecki


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 442 B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6443
e-mail: krzysztof.borecki@pw.edu.pl

mgr Marzena Fertała

Specjalista ds. Planowania

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 432

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1700
fax: 22 234 64 63
e-mail: marzena.fertala@pw.edu.pl

Urszula Fijałkowska


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 444

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6451
fax: 22 234 64 63
e-mail: urszula.fijalkowska@pw.edu.pl

Agnieszka Koba

Specjalista ds. Procesów i Procedur

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 432

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1700
fax: 22 234 64 63
e-mail: agnieszka.koba@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Kosieradzki


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 441

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6257
e-mail: p.kosieradzki@ca.pw.edu.pl

mgr inż. Witold Łozowski


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 443

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7567
e-mail: witold.lozowski@pw.edu.pl

Sylwia Nalej

Specjalista ds. Administracyjnych

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 445

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1345
fax: 22 234 64 63
e-mail: sylwia.nalej@pw.edu.pl

Maciej Nowak


Gmach Biurowy, kl.C, pok. 442 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5844
e-mail: maciej.nowak@pw.edu.pl

inż. Michał Romanowski


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 442 B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6443
e-mail: michal.romanowski@pw.edu.pl

Mirosław Sujka

Specjalista ds. Kosztorysowania

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 442 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5844
fax: 22 234 64 63
e-mail: miroslaw.sujka@pw.edu.pl