•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna / Dział Administracyjno Gospodarczy

Pracownicy działu

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Mariola Bazga


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7920
e-mail: mariola.bazga@pw.edu.pl

Krzysztof Dobrzeniecki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7941, 7042
fax: (22) 234 5040
e-mail: krzysztof.dobrzeniecki@pw.edu.pl

Joanna Górna-Łyszkowska


Zamówienia publiczne

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1330
e-mail: joanna.lyszkowska@pw.edu.pl

Katarzyna Kruk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6225
e-mail: katarzyna.kruk@pw.edu.pl

Beata Kwiatkowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7080
e-mail: beata.kwiatkowska2@pw.edu.pl

mgr Iwona Nierwińska


Zamówienia publiczne

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7252
e-mail: iwona.nierwinska@pw.edu.pl

Elżbieta Osińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6510
e-mail: elzbieta.osinska@pw.edu.pl

Pracownicy obsługi i robotnicy

Teresa Białek


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Henryka Borucka


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6455

Ewa Czuryłowska


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Paweł Czyżewski


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6455

Barbara Dąbrowska


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Bożena Felczyńska


Pałacyk Rektorski

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5086, 7086

Dariusz Filipowicz


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Iwona Frączak


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203

Wojciech Gałązka


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Krystyna Grochala


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203

mgr Walentyna Jakuć


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7941
e-mail: katarzyna.jakuc@pw.edu.pl

Jan Kalinowski


Budynek Stołówki Centralnej PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Ewa Kołak


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203

Grażyna Kucharczyk


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Ewa Kułakowska


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Zygmunt Marek


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6455

Wiesława Męczkowska


Pałacyk Rektorski

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5086, 7086

Bernard Mikulski


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Cezary Najmark


Budynek Stołówki Centralnej PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Marek Oszkiel


Budynek Stołówki Centralnej PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Piotr Peresada


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7205

Artur Popis


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Bożena Popis


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Grażyna Przybysz


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5484

Grażyna Płoska


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6455

Artur Sabala


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Iwona Samczyńska


Budynek Stołówki Centralnej PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Dorota Ściechowska


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203

Zdzisław Sobieraj


Pałacyk Rektorski

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5086,7086

Wojciech Styczek


Budynek Stołówki Centralnej PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Artur Surdyka


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Piotr Surmacz


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Marcin Sułek


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Witold Tański


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6442

Ewa Tarnowska


Budynek Stołówki Centralnej PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Maria Walecka


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203

Zbigniew Wielkopolanin


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7205

Barbara Wlazło


Pałacyk Rektorski

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5086, 7086

Mirosław Woźniak


Gmach Główny PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7240

Danuta Zbyrowska


Budynek Biurowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6203