•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Specjalista/starszy specjalista ds. finansowych - Instytut Systemów Elektronicznych

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. finansowych w Instytucie Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa projektów krajowych i zagranicznych, prac umownych zleconych, w tym prowadzenie ewidencji księgowej, sporządzanie raportów finansowych, sporządzanie wniosków o płatność, harmonogramów i analiz finansowych dla potrzeb instytucji finansujących i kontrolujących;
 • współpraca z zespołem badawczym, wsparcie kierownika projektu pod katem zarządzania finansowego projektu, w tym tworzenie planów rzeczowo-finansowych, współpraca
  z liderami/konsorcjantami;
 • bieżące monitorowanie realizacji budżetu projektów i prac umownych zleconych, kontrolowanie kosztów i przychodów projektów;
 • współpraca z jednostkami Administracji Centralnej oraz Centrum Obsługi Projektów;
 • dekretowanie, wprowadzanie i sprawdzanie poprawności dowodów księgowych;
 • sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, not wewnętrznych;
 • archiwizowanie dokumentacji.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie minimum średnie w zakresie: ekonomia, rachunkowość, finanse;
 • minimum 6 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim (3 lata przy wykształceniu wyższym);
 • znajomość języka angielskiego;
 • mile widziana znajomość obsługi systemu SAP;
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, księgowości, prawa podatkowego, wynagrodzeń i ZUS;
 • mile widziane doświadczenie w pracach o podobnym charakterze;
 • mile widziana znajomość zasad funkcjonowania Uczelni Wyższej;
 • dobra znajomość i doświadczenie w pracy z pakietem MS Office (w szczególności Excel);
 • znajomość i umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • wysoki poziom samodzielności oraz organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów;
 • sumienność w wykonywani obowiązków służbowych;
 • pozytywne nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • odpowiedzialność, dokładność, terminowość i zaangażowanie w wykonywana pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres e-mail: malgorzata.drobny@pw.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „specjalista/starszy specjalista ds. finansowych - ISE”. 
Termin do dnia 31 stycznia 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Zastrzegamy możliwość nie dokonania wyboru kandydata. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 17.12.2021

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 17.12.2021 12:52

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 17.01.2022 09:37