•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Specjalista ds. przygotowania zamówień publicznych - Dział Inwestycji i Remontów

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. przygotowania zamówień publicznych.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • przygotowywanie postepowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi oraz roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami określającym procedury udzielania zamówień publicznych na Politechnice Warszawskiej;
 • opracowywanie projektów specyfikacji warunków zamówienia;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • tworzenie dokumentacji oraz pism związanych z danym postępowaniem;
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami, jednostkami uczelni oraz instytucjami zewnętrznymi;
 • prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań;
 • przygotowywanie projektów umów oraz przekazywanie ich do podpisu przez przedstawicieli uczelni.

Wymagane stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe mile widziane w zakresie: prawo, administracja lub ekonomia;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego;
 • dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i/lub udokumentowany certyfikatami i dyplomami lista szkoleń w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych;
 • aktualna wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • doświadczenie w pracach o podobnym charakterze;
 • mile widziana znajomość zasad funkcjonowania jednostek finansów publicznych;
 • wysoki poziom samodzielności oraz organizacji pracy własnej oraz zaangażowanie w pracę;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów;
 • pozytywne nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • odpowiedzialność, dokładność, terminowość.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość udziału w szkoleniach ukierunkowanych na dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji;
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz oferty socjalnej skierowanej do pracowników PW.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • kopie świadectw pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny) drogą mailową na adres: Joanna.Moscicka@pw.edu.pl w terminie do 31 marca 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 16.03.2023

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 17.03.2023 09:02

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 17.03.2023 09:10