•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Specjalista ds. promocji i sprzedaży technologii - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. promocji i sprzedaży technologii w Dziale Brokerów Innowacji w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, w wymiarze pełnego etatu.

Zadania:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za promocję i komercjalizację technologii i oferty badawczej Uczelni. Uczestniczyć będzie w realizacji strategii CZIiTT, celów i zadań wyznaczonych jednostce przez Władze Uczelni.

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • promocja oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej wśród przedsiębiorców i inwestorów, w tym rozwój strony www.technologie.pw.edu.pl i aktualność zwiększająca skuteczne pozycjonowanie oferowanych technologii;
 • inicjowanie i realizacja aktywności na rzecz zwiększenia efektywności komercjalizacji transferu technologii w PW;
 • aktywne poszukiwanie nabywców technologii, wynalazków, zleconych prac badawczych i usług eksperckich dostępnych w uczelni, w tym działania mające na celu marketing i sprzedaż;
 • udział w negocjacjach warunków umów, w tym mi.in. w zakresie finansowych transakcji;
 • uczestnictwo w realizacji projektów oraz innych działań wspierających transfer technologii i komercjalizację, będących w zakresie zadań działu.

Wymagane stawiane kandydatom :

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata stażu pracy, w tym minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego ze sprzedażą i/lub marketingiem;
 • doświadczenie w zakresie przygotowania targów i wystaw będzie dużym atutem;
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów promocyjnych;
 • umiejętność prowadzenia projektów;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • wysoka kultura osobista;
 • mile widziana znajomość pakietów graficznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej uczelni;
 • pracę w dynamicznym zespole Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość udziału w szkoleniach ukierunkowanych na dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji;
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz oferty socjalnej skierowanej do pracowników PW.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny) drogą mailową na adres: lukasz.sztern@pw.edu.pl oraz aleksandra.golanska@pw.edu.pl w terminie do 6 października 2022 r.

Uwaga:

Osoby wybrane w pierwszym etapie rekrutacji będą proszone o przygotowanie prezentacji na spotkanie rekrutacyjne, zawierającej propozycję promocji lub strategii komercjalizacji (sprzedaż/udzielenia licencji) wybranej technologii.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 23.09.2022

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 23.09.2022 09:59

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 23.09.2022 13:10