•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Informatyk - Ośrodek Kształcenia na Odległość

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko informatyka w Ośrodku Kształcenia na Odległość, w wymiarze pełnego etatu.

Opis stanowiska pracy:

 • obsługa bieżąca systemów, platform edukacyjnych oraz innych systemów edukacji i pracy zdalnej;
 • testowanie nowych narzędzi i platform dla edukacji zdalnej;
 • raportowanie i dokumentowanie prac systemów, tworzenie bazy wiedzy i dokumentacji technicznej;
 • przygotowywanie raportów i analiz;
 • bieżące wsparcie dla użytkowników końcowych, lokalne, telefoniczne oraz zdalne;
 • bieżące wsparcie i diagnozowanie problemów informatycznych systemów wewnętrznych;
 • obsługa błędów aplikacji;
 • usuwanie bieżących awarii;
 • wykonywanie audytów bezpieczeństwa na podstawie dostarczonych procedur;
 • rozwój infrastruktury aplikacyjnej w celu zachowania wysokiej wydajności i dostępności systemów informatycznych;
 • wsparcie działu IT w realizacji bieżących zadań.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość platform edukacyjnych, a w szczególności platformy Moodle;
 • umiejętność zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na stacjach użytkowników;
 • znajomość pakietu Microsoft Office;
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 • bardzo dobra organizacja prac własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobrze rozwinięte zdolności analityczne i nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych;
 • zdolności komunikacyjne w pracy z wymagającym klientem;
 • umiejętność przygotowania dokumentacji technicznej;
 • znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • rozumienie infrastruktury IT i zależności między jej poszczególnymi elementami;
 • znajomość zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych;
 • znajomość zagadnień archiwizacji i odtwarzania danych;
 • znajomość systemu USOS.

 Wymagane dokumenty:

 • podanie  (list motywacyjny);
 • CV;
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • ewentualne kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres mailowy: praca.okno@pw.edu.pl lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko informatyka” na adres: Plac Politechniki 1 Gmach Główny pok. 324, 00-61 Warszawa.          W terminie do dnia  15 lipca 2022 r. do godz. 16:00

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 08.06.2022

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 08.06.2022 14:05

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 09.06.2022 08:15